Archive for category Новини

ЛТМ се премести в нов офис

Скъпи партньори и клиенти,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Централният офис и производствените дейности на ЛТМ се преместват на нов адрес, считано от понеделник, 25 февруари 2013. Всички поръчки продължават да се изпълняват в срок. След като бъдат готови – ще бъдете информирани за начина на получаване.

ЛТМ Електроникс ЕООД
София 1618,
ул. “Горица” №6
(сграда “СПС”)
тел: +359 (2) 9555796

С най-добри пожелания,
Екипът на ЛТМ

No Comments

Предстои пускане на машина за автоматична оптична инспекция (AOI)|A release of an automatic optical inspection (AOI)

Фирма ЛТМ, предстои да пусне в експлоатация, машина “Orbotech Sk-75” за автоматична оптична инспекция (AOI). Машината има възможност да контролира качеството на фото шаблоните и печатните платки в целия технологичен процес. По този начин ще се повиши качеството на произвежданата продукция.

Orbotech SK-75

Orbotech SK-75

Orbotech SK-75

No Comments

ЛТМ пусна в експлоатация линия за монтаж на печатни платки

В началото на 2011 година ЛТМ пусна в експлоатация линия за SMD монтаж. Фирмата разполага с принтер MPM, Siemens SIPLACE S80F4, Reflow технология, Glue screen printing, ръчен монтаж и спояване, функционален контрол.

Siemens SIPLACE S80F4

Siemens SIPLACE S80F4

Siemens SIPLACE S80F4 front

Siemens SIPLACE S80F4 front

Siemens SIPLACE S80F4 back

Siemens SIPLACE S80F4 back

No Comments