ЛТМ пусна в експлоатация линия за монтаж на печатни платки


В началото на 2011 година ЛТМ пусна в експлоатация линия за SMD монтаж. Фирмата разполага с принтер MPM, Siemens SIPLACE S80F4, Reflow технология, Glue screen printing, ръчен монтаж и спояване, функционален контрол.

Siemens SIPLACE S80F4

Siemens SIPLACE S80F4

Siemens SIPLACE S80F4 front

Siemens SIPLACE S80F4 front

Siemens SIPLACE S80F4 back

Siemens SIPLACE S80F4 back

Comments are closed.