Предстои пускане на машина за автоматична оптична инспекция (AOI)|A release of an automatic optical inspection (AOI)


Фирма ЛТМ, предстои да пусне в експлоатация, машина “Orbotech Sk-75” за автоматична оптична инспекция (AOI). Машината има възможност да контролира качеството на фото шаблоните и печатните платки в целия технологичен процес. По този начин ще се повиши качеството на произвежданата продукция.

Orbotech SK-75

Orbotech SK-75

Orbotech SK-75

Comments are closed.