Клавиатури, лицеви панели и печатни платки

* Проектиране и изработване на клавиатури
– Фолиеви клавиатури
– Силиконови клавиатури
– Капацитивни клавиатури
* Проектиране и изработване на печатни платки
– Еднослойни печатни платки
– Двуслойни печатни платки
– Многослойни печатни платки
– Гъвкави печатни платки
– Комбинирани гъвкава с твърда печатна платка
* Проектиране и изработване на лицеви панели върху
– Метал
– Пластмаса
– Поликарбонатно или полиестерно фолио
– Стъкло
– PVC и др.